Zaakgericht werken is de nieuwe insteek van de overheden om de informatiepositie van burger en bedrijf te versterken. Zaakgericht werken heeft als doel om de informatiestromen te bundelen en het voor u als consument van de dienst overzichtelijk te maken. Een zaak is in dit verband een samenhangende hoeveelheid werk, een klus, met een aanleiding en een resultaat. Bij een zaak hoort dan ook zaakdossier…

Lezen